Dane sklepu

La Entrada sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia
36A 02-737 Warszawa


Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Klasyfikacja działalności: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


KRS: 0000685587
NIP: 5213787618
REGON: 367599314